Skolemusikken


Torridal Skolemusikkorps holder til i Torridal litt nord for Kristiansand sentrum. Korpsets medlemmer kommer hovedsaklig fra bygdas to skoler; Torridal skole og Mosby skole og er i alderen 8-18 år. Korpset ble stiftet 27. oktober 1951, og gjennom 66 år har hundrevis av barn og unge fått sitt første innblikk i musikkens verden som medlemmer i korpset.

I dag har hovedkorpset ni musikanter, mens juniorkopset teller ni, og med fem ferske aspiranter håper vi på en vekst i årene som kommer. Hovedkorpsets dirigent er Thomas Hansen, mens junior- og aspirantopplæringen blir ivaretatt av Thomas Hansen og Marius Haugum. Vi har dessuten dyktige instruktører som sørger for opplæring på de forskjellige instrumentene.


Vi tar gjerne imot nye medlemmer - bare ta kontakt for nærmere informasjon. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar