Om oss

Historikk
Det aller første nummeret av Torridalsposten kom ut i april 1948. Den var da klubbavis for Torridal Idrettslag. I nr. 2 2004 ble en ny redaksjon presentert som skulle gjøre Torridalsposten til en bygdeavis for hele Torridal.

Vi driver Torridalsposten
I dag er det seks organisasjoner som eier Torridalsposten. Og representanter for disse utgjør Torridalspostens styre og redaksjon.


Postadresse: Torridalsposten, postboks 5409 4618 Kristiansand
Styreleder og redaktør: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Red.sekr. og webmaster.: Harald Odd Steen, 902 57 239, torridalsposten@gmail.com


Representanter for eierorganisasjonene - Torridalspostens styre:

Mosby bedehus: Ragnar Ringvoll, 400 44 545, r.ringvoll@gmail.com
Vara: Tor Arne Myra

Torridal Historielag: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Vara: Harald Odd Steen

Torridal Idrettslag: Lone Mikkelsen, 928 52 970, lone.torridalsposten@gmail.com
Vara: Janne Grundetjern

Torridal Janitsjar: Elisabeth Torstveit Aurebekk, 957 42 400, eaurebekk@gmail.com
Vara: Anne Guro Rønnekleiv

Torridal menighet: Anne Ma Torridal, 928 19 220, anne_kitt@msn.com
Vara: Jan Aanonsen

Torridal Skolemusikkorps: Hege Augland, 400 45 700, hege.haugum@gmail.com

Revisor: Unni Kruse
Valgkomite: Tom G. Augland og Øystein Kommedal


Innhold
Representantene for eierorganisasjonene leverer stoff selv eller videreformidler stoff fra medlemmer i sitt lag. Redaktør og redaksjonssekretær prøver å få med ting som skjer i bygda. Av andre bidragsytere vil vi nevne Nils Aurebekk, som leverer interessante portrettintervjuer med kjente torridøler, og Nils Johan Stølen, som skriver for kirka. Vi trykker også Knut Holts minner fra Mosby på 1950-tallet.


Og her er det du kommer inn: Har du noe å bidra med; en reportasje eller en omtale av noe som skjer i bygda, bilder som passer inn? Ikke nøl, send det til torridalsposten@gmail.com.Økonomi
Selv om alt redaksjonelt arbeid og distribusjon i bygda gjøres på frivillig basis, koster det å gi ut et fyldig blad fem ganger i året. Utgiftene består for det meste av layout og trykking.


Inntekter får vi av annonser og innskudd fra eierorganisasjonene. Noe får vi også som støtte fra enkeltpersoner. Men vi skulle ønske flere ville støtte oss med medlemskap. Det koster bare 200 kr  i året for deg som bor i bygda og får bladet i postkassa. Må vi sende det i posten, koster det 350 kr i året. Du kan betale til kto. 3060.22.84715 eller på VIPPS 98530 Torridalsposten.


Vi håper på enda mange fine år med Torridalsposten i din postkasse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar