Om ossHistorikk
Det aller første nummeret av Torridalsposten kom ut i april 1948. Den var da klubbavis for Torridal Idrettslag. I nr. 2 2004 ble en ny redaksjon presentert som skulle gjøre Torridalsposten til en bygdeavis for hele Torridal.

Vi driver Torridalsposten
I dag er det seks organisasjoner som eier Torridalsposten. Og representanter for disse utgjør Torridalspostens styre og redaksjon.


Postadresse: Torridalsposten, postboks 5409 4618 Kristiansand


Styreleder: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Redaktør: Harald Odd Steen, 902 57 239, torridalsposten@gmail.com


Representanter for eierorganisasjonene - Torridalspostens styre:

Mosby bedehus: Frode Nordhelle, 992 68 810, fnordhel@gmail.com
Vara: Tor Arne Myhra

Torridal Historielag: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Vara: Nils Aurebekk

Torridal Idrettslag: Lone Mikkelsen, 928 52 970, lone.torridalsposten@gmail.com
Vara: Janne Grundetjern

Torridal Janitsjar: Elisabeth Torstveit Aurebekk, 957 42 400, eaurebekk@gmail.com
Vara: Anne Guro Rønnekleiv

Torridal menighet: Anne Ma Torridal, 928 19 220, anne_kitt@msn.com
Vara: Jan Aanonsen

Torridal Skolemusikkorps: Bjørg Gunn, 907 76 031
Vara: Kine Anundsen

Revisor: Unni Kruse
Valgkomite: Tom G. Augland og Øystein Kommedal


Innhold
Representantene for eierorganisasjonene leverer stoff selv eller videreformidler stoff fra medlemmer i sitt lag. Redaksjonen prøver å få med ting som skjer i bygda. Av andre bidragsytere vil vi nevne Nils Aurebekk, som leverer interessante portrettintervjuer med kjente torridøler, Anders Benestvedt, som bl.a. formidler interessant stoff fra Oddernesboka, og Nils Johan Stølen, som skriver for kirka. Vi trykker også Knut Holts minner fra Mosby på 1950-tallet.


Og her er det du kommer inn: Har du noe å bidra med; en reportasje eller en omtale av noe som skjer i bygda, bilder som passer inn? Ikke nøl, send det til torridalsposten@gmail.com.Økonomi
Inntekter får vi av annonser og innskudd fra eierorganisasjonene. Kontingent for støttemedlemskap gir også tiltrengte midler.

Utgifter
Selv om alt redaksjonelt arbeid og distribusjon i bygda gjøres på frivillig basis, koster det å gi ut et blad med 44-48 sider fem ganger i året. Utgiftene består for det meste av layout og trykking. Porto og trykkekostnader har steget en god del i det siste. Derfor ser vi oss nødt til å øke satsene for støttemedlemskap til 300 kr  i året for deg som bor i bygda, og 450 kr i året for deg som får bladet i posten.

Vi håper at flere vil støtte oss slik at Torridalsposten kan bestå!

Du kan betale til kto. 3060.22.84715 eller VIPPS 98530 Torridalsposten.


Du kan lese årsmeldingen for 2018 her!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar