Om ossHistorikk
Det aller første nummeret av Torridalsposten kom ut i april 1948. Den var da klubbavis for Torridal Idrettslag. I nr. 2 2004 ble en ny redaksjon presentert som skulle gjøre Torridalsposten til en bygdeavis for hele Torridal.

Vi driver Torridalsposten
I dag er det seks organisasjoner som eier Torridalsposten. Og representanter for disse utgjør Torridalspostens styre og redaksjon.


Postadresse: Torridalsposten, postboks 5409 4618 Kristiansand

Styreleder: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no

Kasserer: Nora Stray, 403 24 165, kasserer.torridalsposten@gmail.com

Redaktør: Harald Odd Steen, 902 57 239, torridalsposten@gmail.com

Representanter for eierorganisasjonene:  

Mosby bedehus: Frode Nordhelle, 992 68 810, fnordhel@gmail.com
Vara: Tor Arne Myhra

Torridal Historielag: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Vara: Anders Benestvedt

Torridal Idrettslag: Lone Mikkelsen, 928 52 970, lone.torridalsposten@gmail.com
Vara: Janne Grundetjern

Torridal Janitsjar: Elisabeth Torstveit Aurebekk, 957 42 400, eaurebekk@gmail.com
Vara: Anne Guro Rønnekleiv

Torridal menighet: Anne Ma Torridal, 928 19 220, anne_kitt@msn.com
Vara: Marit Jørundland

Torridal Skolemusikkorps: Bjørg Gunn, 907 76 031, bgunn2@icloud.com
Vara: Kine Anundsen

Revisor: Unni Kruse
Valgkomite: Tom G. Augland og Øystein Kommedal


Innhold
Representantene for eierorganisasjonene leverer selv stoff eller videreformidler stoff fra sitt lag. Redaksjonen prøver å få med ting som skjer i bygda.


Har du noe å bidra med; en reportasje eller en omtale av noe som skjer i bygda, bilder som passer inn? Ikke nøl, send det til torridalsposten@gmail.com.Økonomi
Inntekter får vi av annonser og innskudd fra eierorganisasjonene. Kontingent for støttemedlemskap gir også tiltrengte midler.


Utgifter
Selv om alt redaksjonelt arbeid og distribusjon i bygda gjøres på frivillig basis, koster det å gi ut et blad med 44-48 sider fem ganger i året. Utgiftene består for det meste av layout og trykking. 

Porto og trykkekostnader har steget en god del. Derfor økte vi i 2019 satsene for støttemedlemskap til 300 kr i året for deg som bor i bygda, og 450 kr i året for deg som får bladet i posten.

Du kan lese årsmeldingen for 2020 her!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar