Om ossHistorikk
Det aller første nummeret av Torridalsposten kom ut i april 1948. Den var da klubbavis for Torridal Idrettslag. I nr. 2 2004 ble en ny redaksjon presentert som skulle gjøre Torridalsposten til en bygdeavis for hele Torridal.


Vi driver Torridalsposten
I dag er det seks organisasjoner som eier Torridalsposten. Og representanter for disse utgjør Torridalspostens styre og redaksjon.


Postadresse: Torridalsposten, postboks 5409 4618 Kristiansand
E-postadresse, for redaksjonelt stoff, annonser o.a.: torridalsposten@gmail.com


Styreleder: Svein Eriksen, 915 30 750, svein292@gmail.com
Kasserer: Nora Stray, 403 24 165, kasserer.torridalsposten@gmail.com
Redaktør: Harald Odd Steen, 902 57 239, torridalsposten@gmail.com


Representanter for eierorganisasjonene:  

Mosby bedehus: Frode Nordhelle, 992 68 810, fnordhel@gmail.com
Vara: Tor Arne Myhra

Torridal Historielag: Svein Eriksen, 915 30 750, svein-2@online.no
Vara: Tomas A. Lie

Torridal Idrettslag: Lone Mikkelsen, 928 52 970, lone.torridalsposten@gmail.com
Vara: Janne Grundetjern

Torridal Janitsjar: Morten Håland, 413 65 903, morten.haland@vabb.no
Vara: Jon Terje Johnsen

Torridal menighet: Anne Ma Torridal, 928 19 220, anne_kitt@msn.com
Vara: Marit Jørundland

Torridal Skolemusikkorps: Elisabeth Aurebekk, 957 42 400, eaurebekk@gmail.com
Vara: Kine Anundsen

Revisor: Unni Kruse

Innhold
Representantene for eierorganisasjonene leverer selv stoff eller videreformidler stoff fra sitt lag. Redaksjonen prøver å få med ting som skjer i bygda. Vi er glad for reportasjer som blir sendt inn fra barnehager, skoler og andre. Har du noe å bidra med, en reportasje eller en omtale av noe som skjer i bygda, bilder som passer inn? Ikke nøl, send det til torridalsposten@mail.com. 


Økonomi
Inntekter får vi av annonser, innskudd fra eierorganisasjonene og støttemedlemskap.


Utgifter
Selv om alt redaksjonelt arbeid og distribusjon i bygda gjøres på frivillig basis, koster det å gi ut et blad på 48 sider (gjennomsnitt i 2021) fem ganger i året. Utgiftene består for det meste av layout og trykking. 


Porto og trykkekostnader har steget en god del. Derfor har årsmøtet 3. mai 2022 økt satsene for støttemedlemskap til 350 kr i året for deg som bor i bygda, og 550 kr i året for deg som får bladet tilsendt i posten.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar