mandag 16. mai 2022

Frist for stoff til neste nr. er 23. mai
(kommer ut 17. juni.)


Det første kulturhistoriske skiltet i Torridal

Torsdag 12. mai fikk Torridal sitt første historiske skilt. 80 møtte opp utenfor Mosby jernbanestasjon for å se avdukinga. Harald Sødal i Byselskabet ønskte velkommen, og Oddvar Hodne, tidligere distriktssjef i NSB, fortalte om Mosby stasjon og jernbanen den betjente. Han vokste selv opp på Mosby og hadde derfor flere artige episoder å fortelle, bl.a. om da han løp for å rekke skoletoget. Avgangene fra Mosby for skoletoget og toget som arbeiderne tok til byen, husket han godt.Harald Sødal i byselskabet ønskte velkommen. Til høyre for han:
Oddvar Hodne, som avduket skiltet. Foto: Harald O. Steen.

Etterpå gikk turen til Mosby oppvekstsenter, der Hodne fortalte mer inngående om norsk jernbanehistorie. Anders Benestvedt tok for seg elvas betydning. Otra, eller Torridalsåna, som mange kalte den, var svært viktig både for Torridal og bedrifter utenom bygda før jernbanen kom. Møtet ble arrangert i samarbeid med Torridal Historielag, og som hør og bør ble de to torridalssangene sunget. 

 Til slutt ble filmen "Med dampbaaden Rap fra Christiansand til Kvaresten" vist. Du kan se den her!


Mer jernbanehistorie i neste nr. av Torridalsposten.

Foto: Eventyrskogen barnehage.

Husk at du finner Torridalsposten fra og med 2017 under Arkivet.

**********

Støtt oss med ditt medlemskap!

En liten bønn om hjelp

Torridalsposten er et unikt dugnadsprosjekt. Seks organisasjoner eier Torridalsposten. De leverer stoff til hvert nummer og deler ut bladet i postkassene i bygda. Også administrative oppgaver og redaksjonelt arbeid gjøres på frivillig basis.

Flott layout og et fargerikt trykt blad koster. Trykkekostnader og porto stiger stadig. Noen firmaer har sagt opp sine annonser, og det er blitt vanskeligere å skaffe nye.

Vi vet at Torridalsposten blir godt mottatt, men av bygdas ca. 1500 husstander har vi bare 187 støttemedlemmer. Nå ber vi om din støtte, slik at Torridalsposten kan komme ut med fem nummer i året i mange år ennå.

Støttemedlemskap i Torridalsposten koster 350 kr for dere som bor i bygda, 550 kr for de som får bladet tilsendt i posten.

Du kan betale til konto 3060.22.84715 ‒ eller vipse til 98530. Husk å merke med navn og adresse/e-postadresse.

Takk for din støtte!

På bildet øverst ser vi en del av Hommeren nord for Strai, riksvei 9 og Sørlandsbanen ved Augland,
lenger nordover: Høllen og Mosby, på østsida av Otra: Hagen og Haus.