onsdag 17. mai 2023


Deadline for neste nr. er mandag 22. mai, utgivelse 16. juni

Leder i Torridal Idrettslag, Marit Høigilt og
ordfører Jan Oddvar Skisland på jubileumsfesten.
Forsidefoto: Henrik Hanselmann.
Du kan lese nr. 2 her!

Husk at du finner Torridalsposten fra og med 2017 under Arkivet.

*********
På årsmøtet i Torridalsposten 6. mars
takket Svein Eriksen av som styreleder

Svein har i flere år gjort en stor jobb for Torridalsposten, både som styremedlem, redaktør og de siste årene som leder. Vi er glad for at han fortsetter som distribusjonsleder – en omfattende og viktig jobb.


På vegne av styret takket Lone Mikkelsen Svein for innsatsen.


Ny styreleder er Morten Håland fra janitsjaren. Styrets viktigste oppgave er å skaffe mer inntekter til Torridalsposten, spesielt ved hjelp flere støttemedlemmer (se under).

På bildet øverst ser vi en del av Hommeren nord for Strai, riksvei 9 og Sørlandsbanen ved Augland,
lenger nordover: Høllen og Mosby, på østsida av Otra: Hagen og Haus.