fredag 24. november 2023

Nr. 5 kommer ut 8. desember


Forsidefoto: Erik Løyning

Husk at du finner årgangene f.o.m. 2017 i Arkivet.

Deadline for nr. 1 2024 er onsdag 17. januar.
Det er også fristen for å sende inn ditt bilde "Vinter i Torridal"
og foto til spalten Dyreliv i Torridal.

Igjen ønsker jeg å minne dere på at å produsere et slikt flott tidsskrift har sin pris, og dessverre er det slik at per i dag blir hvert nummer trykket med et underskudd. På et tidspunkt blir kontoen tom, og da blir det ikke flere Torridalsposter …

Håper derfor du benytter anledningen til å bli støttemedlem av Torridalsposten. For den skarve sum av 350 kr i året er du med på å beholde Torridalsposten videre inn i fremtiden.

Vipps til nr. 98530 (Torridalsposten) eller kontonr. 3060.22.84715. Merk innbetaling (både VIPPS og Bank) med navn, adresse og e-postadresse. (Bor du utenbys og ønsker den tilsendt, gjør vi det for 550 kr per år.)

Hilsen
Morten Håland
Styreleder

 Disse infotavlene var en del av utstillingen Torridal Historielag hadde i
Kristiansand folkebibliotek i juli.