mandag 20. mars 2023

Nr. 2 kommer 31. mars 
Husk at du finner Torridalsposten fra og med 2017 under Arkivet.

Vi gratulerer Torridal Idrettslag med 100-årsjubileet!


Leder i Torridal Idrettslag, Marit Høigilt og
ordfører Jan Oddvar Skisland på jubileumsfesten.*********

Årsmøtet i Torridalsposten 2023:
Svein Eriksen takker av som leder

Svein har i flere år gjort en stor jobb for Torridalsposten, både som styremedlem, redaktør og de siste årene som leder. Vi er glad for at han fortsetter som distribusjonsleder – en omfattende og viktig jobb.


På vegne av styret takker Lone Mikkelsen Svein for innsatsen
 og overrekker han en sammenplantning.Ny leder er Morten Håland fra janitsjaren. Det nye styrets viktigste oppgave er å skaffe mer inntekter til Torridalsposten, spesielt ved hjelp flere støttemedlemmer (se under).

På bildet øverst ser vi en del av Hommeren nord for Strai, riksvei 9 og Sørlandsbanen ved Augland,
lenger nordover: Høllen og Mosby, på østsida av Otra: Hagen og Haus.