torsdag 21. juli 2022

Nr. 4 kommer 23. september.

Deadline er 29. august.

Send oss ditt sommerbilde fra Torridal!


Her bader Eirik Larsen i Aurebekkvannet. Foto: Kjetil Sønderland.


Nytt i juni


Ny asfalt på Lillefjell

I juni ble hele gang- og sykkelstien nyasfaltert på Lillefjell terrasse. Og det er ikke få meter det er snakk om, men mange hundre meter opp bakkene på Lillefjell.
    Lillefjell terrasse velforening har vært pådriver for å få dette til, men det er Kristiansand kommune som skal ha takk for jobben.

Heidi Marie Hansen Tveito


 

Forsidefoto: Kenneth Mørk.

I nr. 3 har vi bl.a. mange bilder fra 17. mai-feiringen i Torridal.
I forbindelse med avdukinga av historisk skilt på Mosby jernbanestasjon er det et stykke om lokal jernbanehistorie.
Ellers er det mye interessant på de 52 sidene denne gang.

Torsdag 12. mai fikk Torridal sitt første historiske skilt. 80 møtte opp utenfor Mosby jernbanestasjon for å se avdukinga. Harald Sødal i Byselskabet ønskte velkommen, og Oddvar Hodne, tidligere distriktssjef i NSB, fortalte om Mosby stasjon og jernbanen den betjente. 


Harald Sødal i byselskabet ønskte velkommen. Til høyre for han:
Oddvar Hodne, som avduket skiltet. Foto: Harald O. Steen.


Husk at du finner Torridalsposten fra og med 2017 under Arkivet.

**********

Støtt oss med ditt medlemskap!

En liten bønn om hjelp

Torridalsposten er et unikt dugnadsprosjekt. Seks organisasjoner eier Torridalsposten. De leverer stoff til hvert nummer og deler ut bladet i postkassene i bygda. Også administrative oppgaver og redaksjonelt arbeid gjøres på frivillig basis.

Flott layout og et fargerikt trykt blad koster. Trykkekostnader og porto stiger stadig. Noen firmaer har sagt opp sine annonser, og det er blitt vanskeligere å skaffe nye.

Vi vet at Torridalsposten blir godt mottatt, men av bygdas ca. 1500 husstander har vi bare 187 støttemedlemmer. Nå ber vi om din støtte, slik at Torridalsposten kan komme ut med fem nummer i året i mange år ennå.

Støttemedlemskap i Torridalsposten koster 350 kr for dere som bor i bygda, 550 kr for de som får bladet tilsendt i posten.

Du kan betale til konto 3060.22.84715 ‒ eller vipse til 98530. Husk å merke med navn og adresse/e-postadresse.

Takk for din støtte!

På bildet øverst ser vi en del av Hommeren nord for Strai, riksvei 9 og Sørlandsbanen ved Augland,
lenger nordover: Høllen og Mosby, på østsida av Otra: Hagen og Haus.