tirsdag 17. januar 2023

Vi ønsker alle våre lesere
et godt nytt år!


Foto: Tom Fraser SkeaFrist for å levere stoff til nr. 1/2023 er 23. januar.
(Utgivelse: 10. februar)Forsidefoto: André Vaaler 


Husk at du finner Torridalsposten fra og med 2017 under Arkivet.

**********
Støtt oss med ditt medlemskap!

En liten bønn om hjelp

Torridalsposten er et unikt dugnadsprosjekt. Seks organisasjoner eier Torridalsposten. De leverer stoff til hvert nummer og deler ut bladet i postkassene i bygda. Også administrative oppgaver og redaksjonelt arbeid gjøres på frivillig basis.

Flott layout og et fargerikt trykt blad koster. Trykkekostnader og porto stiger stadig. Noen firmaer har sagt opp sine annonser, og det er blitt vanskeligere å skaffe nye.

Vi vet at Torridalsposten blir godt mottatt, men av bygdas ca. 1500 husstander har vi bare 187 støttemedlemmer. Nå ber vi om din støtte, slik at Torridalsposten kan komme ut med fem nummer i året i mange år ennå.

Støttemedlemskap i Torridalsposten koster 350 kr for dere som bor i bygda, 550 kr for de som får bladet tilsendt i posten.

Du kan betale til konto 3060.22.84715 ‒ eller vipse til 98530. Husk å merke med navn og adresse/e-postadresse.

Takk for din støtte!

På bildet øverst ser vi en del av Hommeren nord for Strai, riksvei 9 og Sørlandsbanen ved Augland,
lenger nordover: Høllen og Mosby, på østsida av Otra: Hagen og Haus.