Kirka


           Torridal kirke

I Torridal menighet ønsker vi 
·           et fellesskap som er åpent og inkluderer alle, uansett alder, livssituasjon og holdninger.  Vi ønsker at alle skal bli sett og oppleve at alle er like verdifulle.

·         en menighet der vi kan få ta i bruk våre evner og anlegg, der vi etterspørres, og utfordres til tjeneste for Gud og mennesker.  Vi vil at alle som ønsker det, skal kunne bidra i fellesskapet.

·         at gudstjenester, trosopplæring og samlinger i kirken for barn, unge og voksne skal hjelpe oss til å bli kjent med Gud som vår skaper, Jesus som vår frelser og Den hellige Ånd som vår hjelper, slik at troen skapes og modnes, til vitnesbyrd og tjeneste for Gud og vår neste.

          åpne armer
vi ønsker at alle skal kunne finne
                                     
et fellesskap å trives i
    en tjeneste som gir vekst
en tro å leve påfor mer informasjon om aktiviteter og tilbud til barn, unge og voksne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar