Bedehuset

Mosby bedehus ble innviet i 1990.


Vi ønsker deg varmt velkommen til et fellesskap på Mosby bedehus, med Jesus i sentrum.
Evangeliet om Jesus er bærebjelken i alt vi foretar oss. Vi er opptatt av å se hverandre og være til hjelp for hverandre. Derfor er du varmt velkommen til bedehuset.
Vi blir glade for å se deg!

Mosby indremisjon ble stiftet rundt 1870 – det vil si for ca. 145 år siden! Målet var å drive kristen forkynnervirksomhet i Mosby, Torridal og omegn. 

Det gamle bedehuset (stod der hvor Rema 1000 er nå på Mosby) ble bygd i 1873/74. Huset eies  Mosby indremisjon. Etter hvert fikk også andre foreninger og lag innpass i bedehuset, men i dag er det indremisjonen og misjonssambandet som har sin virksomhet i huset.

Aktiviteten har vært stor, og i året 1946 var det 1298 møter på bedehuset i løpet av det året. 
Bedehuset har opplevd tre store vekkelser: 1927, 1945  og 1967. I disse tre vekkelsene kom mange mennesker til tro på Gud. Bedehuset har praktisert den frie nattverd siden 1917, og i april 2015 ble det første barnet døpt i forsamlingen.


Det nye bedehuset ble bygd i 1990 og innviet samme år. Det er plassert i nærheten av Mosby oppvekstsenter og er nabo til det nye byggefeltet på Håmoen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar