Bedehuset

Mosby bedehus ble innviet i 1990.

Evangeliet om Jesus er bærebjelken i alt vi foretar oss. Vi er opptatt av å se hverandre og være til hjelp for hverandre. 

1)     Bedehuset følger myndighetenes tilråding, og bedehusets aktiviteter er i skrivende stund (1. april) satt på pause inntil videre.
2)     Har du behov for assistanse av noe slag i koronatiden? Ta kontakt med bedehusets formann Thoralf Løvdal på telefon 95 07 36 10, så skal vi se hva vi kan få til.
3)     Ønsker du regelmessige SMS om hva som skjer på Mosby Bedehus? Send navnet ditt til 99 26 88 10. Denne tjenesten er gratis.
4)     Hvis du vil støtte Mosby Bedehus økonomisk, kan du VIPPSE til Mosby Indremisjon: 77984.

Mosby indremisjon ble stiftet rundt 1870 – det vil si for ca. 145 år siden! Målet var å drive kristen forkynnervirksomhet i Mosby, Torridal og omegn. 

Det gamle bedehuset (stod der hvor Rema 1000 er nå på Mosby) ble bygd i 1873/74. Huset eies  Mosby indremisjon. Etter hvert fikk også andre foreninger og lag innpass i bedehuset, men i dag er det indremisjonen og misjonssambandet som har sin virksomhet i huset.

Aktiviteten har vært stor, og i året 1946 var det 1298 møter på bedehuset i løpet av det året. 
Bedehuset har opplevd tre store vekkelser: 1927, 1945  og 1967. I disse tre vekkelsene kom mange mennesker til tro på Gud. Bedehuset har praktisert den frie nattverd siden 1917, og i april 2015 ble det første barnet døpt i forsamlingen.


Det nye bedehuset ble bygd i 1990 og innviet samme år. Det er plassert i nærheten av Mosby oppvekstsenter og er nabo til det nye byggefeltet på Håmoen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar