Historielagettorridalhistorielag@gmail.com

torridalhistorielag.org 


Torridalsstova på Hommeren huser Torridal lokalhistoriske museum.


Museet er åpent i historielagets kontortid hver mandag fra kl. 10.00 til 12.00,
og ellers etter avtale:
tlf. 982 81 620 (Tomas A. Lie), 911 38 594 (Arne Brøvig), 
915 30 750 (Svein Eriksen) eller 908 45 726 (Kjell Fossheim).
Besøk oss og få en gratis omvisning!

Styret fra 1.03.2023: Tomas A. Lie, leder, Nora Stray, nestleder, Nils Johan Stølen, sekretær, Tor Breland, kasserer, Ivar Breland, Svein Eriksen og Kjell Fossheim.
Vara: Ivar Buås, Åse M. Prestø, Aslaug Grete Hanselmann.


Vårt nyeste temahefte

Her kan du lese om over 90 virksomheter i Torridal fra jernalderen og fram til i dag, illustrert med en mengde interessante bilder.

Temaheftet ble gitt ut i «jubileumsåret» 2020 og inneholder et tillegg om Torridal Historielag gjennom 30 år.

Gamle spor koster bare 200 kr. Du kan kjøpe det i Torridalsstova mandager kl. 10‒12 og på møtene våre. 

Vi sender det i posten til deg for 250 kr. Vips til 577087 med navn og adresse.

(Kun få eks. igjen.)

*********************************

Torridal Historielag ble stiftet 17. oktober 1990. Fra 50 medlemmer første dagen har vi økt tallet på medlemmer til ca. 100.

Historielaget har i normale tider seks møter i løpet av året, og de er svært godt besøkt.

Vi har kontortid i Torridalsstova mandager kl. 10.00
12.00. Da kan du gi eller låne oss gamle bilder for skanning og få omvisning i museet.

Laget driver med mange ting knyttet til bygdas historie. På nettsida agderbilder ligger 1786 bilder fra Torridal. Har du bilder som burde være med i samlinga, ta kontakt.

Hvert år gir vi ut Torridalskalenderen med gamle bilder, og vi har gitt ut åtte temahefter, en diktsamling og et kulturkart.

De åtte temaheftene vi har gitt ut.

Vi har satt opp orienteringstavler på Pottemakersletta på Augland, på det gamle ferjestedet Torve på Mosby, på Kulia (våpenlager under krigen), ved Auglandsbekken (gammel steinbro og virksomheter langs bekken) og på friområdet Ia (tidligere bom i elva for tømmerfløting og papirfabrikk). I nærheten, på Hegreneset, restaurerte vi Linebua i 2015.

Siden april 2017 har vi lagt ned mange dugnadstimer i innredning av Torridal lokalhistoriske museum i Torridalsstova. Høsten 2018 var museet ferdig innredet. Det rommer 700 større og mindre gjenstander og inneholder bl.a. eget Høie Fabrikker-rom og skolemuseum.


Svein Eriksen bak disken i Krambua, den nyeste tilveksten i 2022.

Bestestua.

Høie Fabrikker-rommet.

Kjøkkenet.

Skolestua.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar