Bilder

Bilder fra Torridal
Har du bilder som du synes bør være med, send dem til torridalsposten@gmail.com. Vi er spesielt interessert i bilder som viser utendørs virksomhet, folk i arbeid, i skole og i barnehage. Og ellers alle slags bilder som kan fortelle noe om bygda vår.Straismoen. I bakgrunnen skimtes Strai Kjøkken og Straitunet omsorgssenter. Foto: Harald O. Steen.


Straitunet omsorgssenter og Torridal Legekontor. Foto: Harald O. Steen.Fiskevann. Foto: Harald O. Steen.


I bakgrunnen til venstre: Straismoen, videre: Sagebakken og Sandbakken.
I forgrunnen friområdet Ia og Linebua på Hegreneset. Foto: Frank Dåstøl.Friområdet Ia til venstre og Linebua til høyre (sett fra Torridalsveien). Foto: Harald O. Steen.


Kommunen plasserer de gamle slipesteinene på friområdet Ia mai 2017. Foto: Harald O. Steen.
Klubbhuset til idrettslaget. Foto: TIL.
Torridal skole, ungdomstrinnet, med Torridalshallen til høyre. Foto: Inge Augland.
Torridal skole, barnetrinnet. Foto: Harald O. Steen.Torridalsstova på Hommeren. Her holder Torridal lokalhistoriske museum til. Foto: Harald O. Steen.


Augland sett fra sør. Jernbanen til høyre.Foto: Frank Dåstøl.


Hommeren og Augland sett fra nord. Til venstre Torridal kirke og Torridal skole, barnetrinnet.
I bakgrunnen Torridal skole, ungdomstrinnet, Torridalshallen og idrettsanlegget. Foto: Frank Dåstøl.Torridal kirke. Foto: Inge Augland.Pottemakersletta ved Kuliaveien på Augland. Foto: Harald O. Steen.Gåsetjønn. Foto: Frank Dåstøl.


Lonane. Foto: Frank Dåstøl.
Aurebekk og Aurebekkvann sett fra Trollheia (196 moh.) Foto: John-Kåre Vederhus.Hagen sett fra Augland. Foto: Harald O. Steen.


Otra ved Augland, Øvre Mosby og Jonsbergheia i bakgrunnen.
Foto: Berit Omdal.


Og slik ser det ut om sommeren. Vi skimter Torve i det fjerne. Foto: Harald O. Steen.


Torve: Foto: Harald O. Steen.


Arne Hansen, årets laksekonge 2017, 5,4 kg. Foto: Andreas Lie.


Mosby sett fra Torridalsveien. Foto: Harald O. Steen.


Høllen, Mosby st. og Mosby. Foto: Frank Dåstøl.


Nordlige del av Mosby. Foto: Frank Dåstøl.

Otra sørover fra Mosby. Haus til venstre og Høllen til høyre med Mosby st. Foto: Frank Dåstøl.


Mosby mot trekanten, nå rundkjøringen. Foto: Harald O. Steen.


Den restaurerte Høiebekk bru på gang- og sykkelstien ved rundkjøringen på Mosby.
Foto: Harald O. Steen.

Mosby bedehus. Foto: Harald O. Steen.Oslotoget på vei over brua til Kvarstein og Vennesla. Foto: Harald O. Steen.Snøgg-bygget i Høiekleiva har huset både Snøgg og Norgesplaster. Nå har begge flyttet til Vennesla.
Foto: Harald O. Steen.


Høie Fabrikker er i dag næringspark. Foto: Harald O. SteenSpeiderhuset på Høietun. Foto: Inge Augland.Noen måneder før det går an å bade på den kommunale badeplassen ved Hestvann. Foto: Harald Odd SteenSoloppgang over Hestvann. Foto: Harald O. Steen.
Desembermorgen ved Hestvann. Foto: Niels Bech.Ikke alle trær knakk under snøfallet i januar 2018. Foto: Harald O. Steen.I Kylborgkrysset kan du velge å gå opp til Mestad, Homevann, Skjeddvann og
Greipstadsenderen på Hesteheia eller til Espestøl og Hemmesvann. Foto og skilt: Frank Dåstøl.


Greipstadsenderen, med en bardun festa i Torridal. Foto: Frank Dåstøl.Skjeddvann. Foto: Frank Dåstøl.


På Espestøl lager Lukas Kubiak trefigurer med motorsag. Foto: Harald O. Steen.


Hemmesvann vest for Espestøl regnes og med til Torridal. Foto: Frank Dåstøl.


Her ved Hemmesvann krysser hovedturløypa fra Stemmen til byen. Foto: Frank Dåstøl.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar