Bilder

Bilder fra Torridal
Har du bilder som du synes bør være med, send dem til torridalsposten@gmail.com. Vi er spesielt interessert i bilder som viser utendørs virksomhet, folk i arbeid, i skole og i barnehage. Og ellers alle slags bilder som kan fortelle noe om bygda vår.Straismoen. I bakgrunnen skimtes Strai Kjøkken og Straitunet omsorgssenter. Foto: Harald O. Steen.


Straitunet omsorgssenter og Torridal Legekontor. Foto: Harald O. Steen.Fiskevann. Foto: Harald O. Steen.


Ved Straisvannet påska 2020. Foto: Nora Stray.


Rast ved tur-o-post ved Krokvann. Foto: John-Kåre Vederhus.Krokvann. Foto: Stian Silkjær Haugland.


Grunnevannet. Foto: Stian Silkjær Haugland.Utsikt fra toppen av Gangdalen. Foto: Stian Silkjær Haugland.


Friområdet Ia og Linebua på Hegreneset. I bakgrunnen til venstre: Straismoen, videre: Sagebakken og Sandbakken. Foto: Frank Dåstøl.

Friområdet Ia til venstre og Linebua til høyre (sett fra Torridalsveien). Foto: Harald O. Steen.


Ia 9. januar 2020. Foto: Knut Bø Andersen.Kommunen plasserer de gamle slipesteinene på friområdet Ia mai 2017. Foto: Harald O. Steen.Straisbekken ved Sagebakken. Foto: Anne Ma Torridal.
Otra sett fra stien fra Ia og sørover til byen.
Foto: Berit Omdal.


November ved Otra. Vi ser Lian på østsida av elva. Foto: Berit Stray.


Klubbhuset til idrettslaget. Foto: TIL.
Torridal skole, ungdomstrinnet, med Torridalshallen til høyre. Foto: Inge Augland.
Torridal skole, barnetrinnet. Foto: Harald O. Steen.Torridalsstova på Hommeren. Her holder Torridal lokalhistoriske museum til. Foto: Harald O. Steen.


Augland sett fra sør. Jernbanen til høyre.Foto: Frank Dåstøl.


Hommeren og Augland sett fra nord. Til venstre Torridal kirke og Torridal skole, barnetrinnet.
I bakgrunnen Torridal skole, ungdomstrinnet, Torridalshallen og idrettsanlegget. Foto: Frank Dåstøl.Torridal kirke. Foto: Inge Augland.


Ny gravlund og park 2019. Foto: Maija-Liisa Aas.
Pottemakersletta ved Kuliaveien på Augland. Foto: Harald O. Steen.Gåsetjønn. Foto: Frank Dåstøl.


Lonane. Foto: Frank Dåstøl.
Aurebekk og Aurebekkvann sett fra Trollheia (196 moh.) Foto: John-Kåre Vederhus.Hagen sett fra Augland. Foto: Harald O. Steen.


Otra ved Augland, Øvre Mosby og Jonsbergheia i bakgrunnen.
Foto: Berit Omdal.


Og slik ser det ut om sommeren. Vi skimter Torve i det fjerne. Foto: Harald O. Steen.


Torve. Her til venstre lå dampskipsbrygga i gamle dager. Foto: Frank Dåstøl.Torve: Foto: Harald O. Steen.


Arne Hansen, årets laksekonge 2017, 5,4 kg. Foto: Andreas Lie.


Mosby sett fra Torridalsveien. Jonsberget i bakgrunnen. Foto: Harald O. Steen.


Høllen, Mosby st. og Øvre Mosby i det fjerne. Til venstre: Setesdalsveien, rv. 9, på østsida av Otra: Torridalsveien. Foto: Frank Dåstøl.


Øvre Mosby. Jonsberget til venstre. Foto: Frank Dåstøl. 


Otra sørover fra Mosby. Haus til venstre og Høllen til høyre med Mosby st.
Foto: Frank Dåstøl.
Soloppgang på Jonsberget. Foto: Merethe Gimre.


Utsikt fra Jonsberget november 2020. Foto: Sigurd Schaathun.

Mosby oppvekstsenter under oppføring november 2020. Foto: Sigurd Schaathun.


Mosby mot trekanten, nå rundkjøringen. Foto: Harald O. Steen.Fossen i Høiebekken. Foto: Knut Holt.Den restaurerte Høiebekk bru på gang- og sykkelstien ved rundkjøringen på Mosby.
Foto: Harald O. Steen.

Mosby bedehus. Foto: Harald O. Steen.Oslotoget på vei over brua til Kvarstein og Vennesla. Foto: Harald O. Steen.Snøgg-bygget i Høiekleiva har huset både Snøgg og Norgesplaster.
Nå har begge bedriftene flyttet til Vennesla. Foto: Harald O. Steen.


Høie Fabrikker er i dag næringspark. Foto: Harald O. SteenSpeiderhuset på Høietun. Her holder Skaperhuset Sør til nå. Foto: Inge Augland.Noen måneder før det går an å bade på den kommunale badeplassen ved Hestvann.
Foto: Harald Odd SteenSoloppgang over Hestvann. Foto: Harald O. Steen.
Desembermorgen ved Hestvann. Foto: Niels Bech.Grilling på Hestvann 31.01.2021. Foto: H.O. Steen.Grilling på Hestvann 31.01.2021. Foto: H.O. Steen.Ikke alle trær knakk under snøfallet i januar 2018. Foto: Harald O. Steen.I Kylborgkrysset kan du velge å gå opp til Mestad, Homevann, Skjeddvann og
Greipstadsenderen på Hesteheia eller til Espestøl og Hemmesvann. Foto og skilt: Frank Dåstøl.I skogen mellom Høietun og Mestad.
Foto: Harald O. Steen.
Greipstadsenderen på Hesteheia. Foto: Frank Dåstøl.Skjeddvann. Foto: Frank Dåstøl.Hemmesvann vest for Espestøl regnes og med til Torridal. Foto: Frank Dåstøl.


Her ved Hemmesvann krysser hovedturløypa fra Stemmen til byen. Foto: Frank Dåstøl.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar