Bilder

Bilder fra Torridal
Har du bilder som du synes bør være med, send dem til torridalsposten@gmail.com. Vi er spesielt interessert i bilder som viser utendørs virksomhet, folk i arbeid, i skole og i barnehage. Og ellers alle slags bilder som kan fortelle noe om bygda vår.Straismoen. I bakgrunnen skimtes Strai Kjøkken og Straitunet omsorgssenter. Foto: Harald O. Steen.


Straitunet omsorgssenter og Torridal Legekontor. Foto: Harald O. Steen.Fiskevann. Foto: Harald O. Steen.


Ved Straisvannet påska 2020. Foto: Nora Stray.


Rast ved tur-o-post ved Krokvann. Foto: John-Kåre Vederhus.Krokvann. Foto: Stian Silkjær Haugland.


Grunnevannet. Foto: Stian Silkjær Haugland.
Undalsheia. Foto: Tor Arne Myhra.Utsikt fra toppen av Gangdalen. Foto: Stian Silkjær Haugland.


Friområdet Ia og Linebua på Hegreneset. I bakgrunnen til venstre: Straismoen, videre: Sagebakken og Sandbakken. Foto: Frank Dåstøl.

Friområdet Ia til venstre og Linebua til høyre (sett fra Torridalsveien). Foto: Harald O. Steen.


Ia 9. januar 2020. Foto: Knut Bø Andersen.

Arne Brøvig forteller om slipesteinene i Ia til elever på 9. trinn
ved Torridal skole 3. mai 2022. Foto: Harald O. Steen.

Straisbekken ved Sagebakken. Foto: Anne Ma Torridal.
Otra sett fra stien fra Ia og sørover til byen.
Foto: Berit Omdal.


November ved Otra. Vi ser Lian på østsida av elva. Foto: Berit Stray.


Klubbhuset til idrettslaget. Foto: TIL.
Torridal skole, ungdomstrinnet, med Torridalshallen til høyre. Foto: Inge Augland.
Torridal skole, barnetrinnet. Foto: Harald O. Steen.Torridalsstova på Hommeren. Her holder Torridal lokalhistoriske museum til. Foto: Harald O. Steen.


Augland sett fra sør. Jernbanen til høyre.Foto: Frank Dåstøl.


Hommeren og Augland sett fra nord. Til venstre Torridal kirke og Torridal skole, barnetrinnet.
I bakgrunnen Torridal skole, ungdomstrinnet, Torridalshallen og idrettsanlegget. Foto: Frank Dåstøl.Torridal kirke. Foto: Inge Augland.


Ny gravlund og park 2019. Foto: Maija-Liisa Aas.
Pottemakersletta ved Kuliaveien på Augland. Foto: Harald O. Steen.
Auglandsbekken bru, bygd i 1810. Her gikk Setesdalsveien helt til 1861.
Historielaget fikk restaurert brua i 2005. Svein Eriksen forteller om brua til
elever ved Torridal skole 3. mai 2022. Foto: Harald O. Steen. 

Gåsetjønn. Foto: Frank Dåstøl.


Lonane. Foto: Frank Dåstøl.
Aurebekk og Aurebekkvann sett fra Trollheia (196 moh.) Foto: John-Kåre Vederhus.Hagen sett fra Augland. Foto: Harald O. Steen.


Otra ved Augland, Øvre Mosby og Jonsbergheia i bakgrunnen.
Foto: Berit Omdal.


Og slik ser det ut om sommeren. Vi skimter Torve i det fjerne. Foto: Jan Upsahl.Torve. Her til venstre lå dampskipsbrygga i gamle dager. Foto: Frank Dåstøl.På dette Wilse-bildet fra 1885 ser vi dampskipsbrygga.Torve: Foto: Harald O. Steen.


Arne Hansen, årets laksekonge 2017, 5,4 kg. Foto: Andreas Lie.


Mosby sett fra Torridalsveien. Jonsberget i bakgrunnen. Foto: Harald O. Steen.Ny gapahuk på Jonsberget høsten 2021. Foto: Svein Eriksen.Høllen, Mosby st. og Øvre Mosby i det fjerne. Til venstre: Setesdalsveien, rv. 9, på østsida av Otra: Torridalsveien. Foto: Frank Dåstøl.


Øvre Mosby. Jonsberget til venstre. Foto: Frank Dåstøl. 


Otra sørover fra Mosby. Haus til venstre og Høllen til høyre med Mosby st.
Foto: Frank Dåstøl.
Soloppgang på Jonsberget. Foto: Merethe Gimre.


Utsikt fra Jonsberget november 2020. Foto: Sigurd Schaathun.Mosby oppvekstsenter. Foto: Frank Dåstøl.


Det nye oppvekstsenteret ble offisielt åpnet av ordfører Skisland 21.09.2021.
Foto: Harald O. Steen.
Mosby mot trekanten, nå rundkjøringen. Foto: Harald O. Steen.Fossen i Høiebekken. Foto: Knut Holt.
Høielia, med Karlsvognen på himmelen. Foto: Dennis Aas Hafnor.
Den restaurerte Høiebekk bru på gang- og sykkelstien ved rundkjøringen på Mosby.
Foto: Harald O. Steen.

Mosby bedehus. Foto: Harald O. Steen.Oslotoget på vei over brua til Kvarstein og Vennesla. Foto: Harald O. Steen.Snøgg-bygget i Høiekleiva har huset både Snøgg og Norgesplaster.
Nå har begge bedriftene flyttet til Vennesla. Foto: Harald O. Steen.
Høie Fabrikker-området er i dag næringspark. Foto: Harald O. SteenSpeiderhuset på Høietun. Foto: Inge Augland.
Sagtjønn 11. oktober 2022. Foto: Harald O. Steen.
Noen måneder før det går an å bade på den kommunale badeplassen ved Hestvann.
Foto: Harald O. SteenSoloppgang over Hestvann. Foto: Harald O. Steen.
Desembermorgen ved Hestvann. Foto: Niels Bech.Grilling på Hestvann 31.01.2021. Foto: H.O. Steen.Grilling på Hestvann 31.01.2021. Foto: H.O. Steen.Ikke alle trær knakk under snøfallet i januar 2018. Foto: Harald O. Steen.I Kylborgkrysset kan du velge å gå opp til Mestad, Homevann, Skjeddvann og
Greipstadsenderen på Hesteheia eller til Espestøl og Hemmesvann. Foto og skilt: Frank Dåstøl.Utsikt mot Hestvann fra Kjestadheia. Foto: Harald O. Steen.
Mestadtjønn november 2021. Foto: Harald O. Steen.

I skogen mellom Høietun og Mestad.
Foto: Harald O. Steen.Mestadbukta. Lav vannstand i Hestvann sommeren 2022.
I bakgrunnen til høyre: glimt av Badesteinen. Foto: Harald O. Steen.
Greipstadsenderen på Hesteheia. Foto: Frank Dåstøl.Skjeddvann. Foto: Frank Dåstøl.Hemmesvann vest for Espestøl regnes og med til Torridal. Foto: Frank Dåstøl.


Her ved Hemmesvann krysser hovedturløypa fra Stemmen til byen. Foto: Frank Dåstøl.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar